Skip to content

2012

fundur 3.febrúar fundargerd 86 fundar

fundur 27.apríl fundargerd 87 fundar

fundur 31. ágúst fundargerd 88 fundar

fundur 26.október fundargerd 89 fundar

fundur 14. desember fundargerd 90 fundar