Skip to content

Útgefin starfsleyfi

  • Skv. 65. gr laga 7/1998 er heimilt að vísa ákvörðun heilbrigðisnefndar til   úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæru til úrskurðarnefndar um umhverfis- og aulindamála fer skv lögum nr. 130/2011.  Kæra til Úrskurðarnefndar frestar ekki réttaráhrifum Frestur til að vísa málinu til úrskurðarnefndar er einn mánuður. Kæra skal vera skrifleg og undirrituð.