Skip to content

Um Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða

Skrifstofa heilbrigðiseftirlits Vestfjarða er á annarri hæð að Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík.   Athugið að starfssvæði eftirlitsins eru allir Vestfirðir þannig að vinsamlegast hringið á undan því við gætum verið úti í eftirliti.
Símanúmer er 4567087
Netfang eftirlits er eftirlit@hevf.is

Í lögunum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 er í 11. grein ákvæði um heilbrigðisnefndir sjá 11. gr. “Landið skiptist í eftirlitssvæði og skal heilbrigðisnefnd, kosin eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar, starfa á hverju svæði.” Í hverri nefnd skulu eiga sæti fimm menn, kosnir af hlutaðeigandi sveitarstjórnum, þar af skal einn vera formaður. Samtök atvinnurekenda og náttúruverndarnefndir sveitarfélaga á eftirlitssvæðinu eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa hvor í nefndina til viðbótar.  

Heilbrigðisnefnd                                       Varamenn

Jón Reynir Sigurvinsson                                Hjalti Karlsson

Kristján Jóakimsson                                      Hildur Halldórsdóttir

Sólrún Geirsdóttir                                          Hildur Elísabet Péturdóttir

Jón Hörður Elíasson                                      Ingibjörg Kristjánsdóttir

María Ósk Óskarsdóttir

 

Fulltrúi atvinnurekenda

Einar Valur Kristjánsson                               Hólmfríður Vala Svavarsdóttir