Skip to content

Umsókn um starfsleyfi
Forsvarsmaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfssemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við gildandi lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlig, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og svo önnur lög og reglur er starfsemina varðar Fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á húsnæði, framleiðslu og rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
Nafnið á fyrirtækinu eins og það er skráð í símaskrá
Heimilisfangið þar sem starfsemin er eða verður
Póstnúmer aðseturs
Lögaðili eða einstaklingur
Póstnúmer lögheimilis
Kennitala forsvarsmanns
Heimilisfang forsvarsmanns
Póstnúmer heimilis
Símanúmer forsvarsmanns
Kennitala eiganda
Aðgengilegt á fasteignaskrá þjóðskrár www.skra.is
Eitthvað sem umsækjandi vill bæta við varðandi starfsleyfisumsókn?